Záměry na území ČR
Kód záměru: PAK703
Název záměru: Dotěžení zásob v kamenolomu Zárubka, DP Vrbatův Kostelec
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/2.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Pardubický krajChrudimLeštinkaLeštinka
Pardubický krajChrudimProsetínProsetín u Hlinska
Pardubický krajChrudimVrbatův KostelecVrbatův Kostelec
Příslušný úřad: Krajský úřad Pardubického kraje
Datum a čas posledních úprav: 28.06.2017 09:45
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: SKANSKA a.s., Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4 - Chodov
IČ oznamovatele: 26271303
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
18.09.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 09.10.2015
Zpracovatel oznámení: Žídková Pavla Ing.
Text oznámení záměru: PAK703_oznameni.zip (40589 kB) - 17.09.2015 10:50:43
Informace o oznámení: PAK703_infOznam.pdf (569 kB) - 17.09.2015 10:50:43
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
16.10.2015
Závěry zjišťovacího řízení: PAK703_zjistovaci.zip (3890 kB) - 17.02.2017 09:11:34
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Žídková Pavla Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
05.08.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 05.09.2016
Text dokumentace: PAK703_dokumentace.zip (35085 kB) - 04.08.2016 12:21:41
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: PAK703_infDokumentace.pdf (587 kB) - 05.08.2016 08:21:43
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Tomášek Josef Ing., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
20.01.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 20.02.2017
Text posudku: PAK703_posudek.zip (20682 kB) - 20.01.2017 06:42:58
Informace o posudku: PAK703_infPosudek.pdf (585 kB) - 20.01.2017 06:42:58
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
08.02.2017
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
PAK703_inf1VP.pdf (588 kB) - 07.02.2017 13:52:04
Zápis z 1. veřejného projednání: PAK703_zapis1VP.rtf (339 kB) - 15.06.2017 09:27:24
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
28.06.2017
Stanovisko: Nesouhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: PAK703_zaveryStan.zip (6085 kB) - 28.06.2017 09:45:42
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: