Záměry na území ČR
Kód záměru: PAK711
Název záměru: Odchovna mladého skotu Seč
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: §4 odst. 1 písm. c
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Pardubický krajÚstí nad OrlicíSečSeč u Brandýsa nad Orlicí
Příslušný úřad: Krajský úřad Pardubického kraje
Datum a čas posledních úprav: 06.01.2016 09:03
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Zemědělské družstvo Mostek, Sudličkova Lhota, 565 01 Mostek
IČ oznamovatele: 00131351
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
02.12.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 23.12.2015
Zpracovatel oznámení: Vraný Miroslav Ing.
Text oznámení záměru: PAK711_oznameni.pdf (2261 kB) - 27.11.2015 13:02:22
Informace o oznámení: PAK711_infOznam.pdf (493 kB) - 02.12.2015 08:59:45
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
06.01.2016
Datum nabytí právní moci: 22.01.2016
Závěry zjišťovacího řízení: PAK711_zjistovaci.pdf (455 kB) - 06.01.2016 09:03:34
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: