Záměry na území ČR
Kód záměru: PAK723
Název záměru: Výrobní provoz - Slévárna KASI Chvaletice (areál průmyslové zóny Chvaletice)
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/4.1;II/4.2;II/10.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Pardubický krajPardubiceChvaleticeChvaletice
Příslušný úřad: Krajský úřad Pardubického kraje
Datum a čas posledních úprav: 22.04.2016 07:53
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: KASI spol.s.r.o., Chrudimská 1602, 535 01 Přelouč
IČ oznamovatele: 47470011
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
03.03.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 24.03.2016
Zpracovatel oznámení: Plachý Vladimír Ing.
Text oznámení záměru: PAK723_oznameni.zip (57730 kB) - 02.03.2016 16:25:06
Informace o oznámení: PAK723_infOznam.pdf (580 kB) - 02.03.2016 16:25:06
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
21.04.2016
Datum nabytí právní moci: 24.05.2016
Závěry zjišťovacího řízení: PAK723_zjistovaci.zip (1522 kB) - 22.04.2016 07:53:42
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: