Záměry na území ČR
Kód záměru: PAK724
Název záměru: Stáje pro výkrm skotu Pokřikov
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/1.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Pardubický krajChrudimPokřikovPokřikov
Příslušný úřad: Krajský úřad Pardubického kraje
Datum a čas posledních úprav: 23.05.2016 08:41
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Malečská zemědělská s.r.o., Maleč 49, 582 76 Maleč
IČ oznamovatele: 25934091
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
08.04.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 29.04.2016
Zpracovatel oznámení: Vraný Miroslav Ing.
Text oznámení záměru: PAK724_oznameni.7z (2696 kB) - 06.04.2016 15:58:56
Informace o oznámení: PAK724_infOznam.pdf (499 kB) - 08.04.2016 08:04:22
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
05.05.2016
Datum nabytí právní moci: 21.05.2016
Závěry zjišťovacího řízení: PAK724_zjistovaci.pdf (464 kB) - 23.05.2016 08:41:07
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
PardubickýChrudimMěstský úřad Hlinsko
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: