Záměry na území ČR
Kód záměru: PAK726
Název záměru: Dostavba farmy České Lhotice
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/1.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Pardubický krajChrudimČeské LhoticeČeské Lhotice
Příslušný úřad: Krajský úřad Pardubického kraje
Datum a čas posledních úprav: 06.06.2016 12:49
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Jiří Pecina, 538 25 České Lhotice 53
IČ oznamovatele: 41279956
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
26.04.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 17.05.2016
Zpracovatel oznámení: Přílepek Radek Ing.
Text oznámení záměru: PAK726_oznameni.pdf (1220 kB) - 25.04.2016 15:58:29
Informace o oznámení: PAK726_infOznam.pdf (567 kB) - 25.04.2016 15:58:29
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
27.06.2016
Datum nabytí právní moci: 29.06.2016
Závěry zjišťovacího řízení: PAK726_zjistovaci.pdf (624 kB) - 06.06.2016 12:49:55
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: