Záměry na území ČR
Kód záměru: PAK727
Název záměru: Rekonstrukce a rozšíření výrobní a skladovací haly Schott Lanškroun
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní:
Důvody ukončení záměru: PAK727_duvodyUkonceni.pdf (576 kB) - 26.10.2016 10:32:15
Zařazení: II/4.2;II/10.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Pardubický krajÚstí nad OrlicíLanškrounLanškroun
Příslušný úřad: Krajský úřad Pardubického kraje
Datum a čas posledních úprav: 26.10.2016 10:32
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: SCHOTT CR, s.r.o. Lanškroun
IČ oznamovatele: 64609855
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
13.05.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 03.06.2016
Zpracovatel oznámení: Rimmel Vladimír Ing.
Text oznámení záměru: PAK727_oznameni.zip (40277 kB) - 13.05.2016 09:06:54
Informace o oznámení: PAK727_infOznam.pdf (54 kB) - 27.05.2016 08:22:49
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
14.06.2016
Závěry zjišťovacího řízení: PAK727_zjistovaci.zip (1473 kB) - 14.06.2016 13:48:42
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: