Záměry na území ČR
Kód záměru: PAK728
Název záměru: Chrudim - Stromovka - řešení odtokových poměrů
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Důvody ukončení záměru: PAK728_duvodyUkonceni.pdf (188 kB) - 29.06.2020 11:21:46
Zařazení: II/1.7
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Pardubický krajChrudimChrudimChrudim
Pardubický krajChrudimChrudimTopol
Pardubický krajChrudimKočíKočí
Příslušný úřad: Krajský úřad Pardubického kraje
Datum a čas posledních úprav: 29.06.2020 11:21
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim
IČO oznamovatele: 00270211
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Nebylo předloženo
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
05.05.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 25.05.2016
Zpracovatel oznámení: * Nezpracováno autorizovanou osobou
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: PAK728_oznameni.zip (5636 kB) - 04.05.2016 13:55:08
Informace o oznámení: PAK728_infOznam.pdf (563 kB) - 04.05.2016 13:55:08
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
30.05.2016
Závěry zjišťovacího řízení: PAK728_zjistovaci.zip (2524 kB) - 08.06.2016 09:48:57
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Nebylo předloženo
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: