Záměry na území ČR
Kód záměru: PAK729
Název záměru: Rozšíření výrobního areálu - Betonárka Přelouč, KASI spol. s r.o.
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/6.2;II/10.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Pardubický krajPardubicePřeloučPřelouč
Pardubický krajPardubicePřeloučŠtěpánov u Přelouče
Příslušný úřad: Krajský úřad Pardubického kraje
Datum a čas posledních úprav: 14.06.2016 08:28
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: KASI, spol. s r.o., Chrudimská 1602, 535 01 Přelouč
IČ oznamovatele: 47470011
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Nebylo předloženo
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
10.05.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 30.05.2016
Zpracovatel oznámení: Plachý Vladimír Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: PAK729_oznameni.zip (15287 kB) - 09.05.2016 15:23:41
Informace o oznámení: PAK729_infOznam.pdf (564 kB) - 09.05.2016 15:23:41
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
14.06.2016
Datum nabytí právní moci: 15.07.2016
Závěry zjišťovacího řízení: PAK729_zjistovaci.pdf (576 kB) - 14.06.2016 08:28:26
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Nebylo předloženo
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
PardubickýPardubiceKrajský úřad Pardubického kraje
PardubickýPardubiceMěstský úřad Přelouč
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: