Záměry na území ČR
Kód záměru: PAK731
Název záměru: Hluboká u Skutče - modernizace farmy
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/1.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Pardubický krajChrudimHlubokáHluboká u Skutče
Příslušný úřad: Krajský úřad Pardubického kraje
Datum a čas posledních úprav: 27.06.2016 08:53
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Zderaz, zemědělské družstvo, Zderaz čp.103, 539 44 Proseč u Skutče
IČ oznamovatele: 00124851
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
17.05.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 07.06.2016
Zpracovatel oznámení: Vraný Miroslav Ing.
Text oznámení záměru: PAK731_oznameni.zip (4050 kB) - 16.05.2016 14:27:18
Informace o oznámení: PAK731_infOznam.pdf (567 kB) - 16.05.2016 14:27:18
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
23.06.2016
Datum nabytí právní moci: 26.07.2016
Závěry zjišťovacího řízení: PAK731_zjistovaci.pdf (670 kB) - 27.06.2016 08:53:37
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: