Záměry na území ČR
Kód záměru: PAK733
Název záměru: Farma Janov - haly č. 13 a 14
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní:
Důvody ukončení záměru: PAK733_duvodyUkonceni.pdf (577 kB) - 17.07.2017 15:31:30
Zařazení: I/1.7
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Pardubický krajSvitavyJanovJanov u Litomyšle
Příslušný úřad: Krajský úřad Pardubického kraje
Datum a čas posledních úprav: 17.07.2017 15:31
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: MACH DRŮBEŽ a.s., Partyzánská 322, 570 01 Litomyšl
IČ oznamovatele: 25981714
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
31.05.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 20.06.2016
Zpracovatel oznámení: * Nezpracováno autorizovanou osobou
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: PAK733_oznameni.7z (9321 kB) - 30.05.2016 08:19:43
Informace o oznámení: PAK733_infOznam.pdf (508 kB) - 31.05.2016 08:08:28
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
27.06.2016
Závěry zjišťovacího řízení: PAK733_zjistovaci.7z (1361 kB) - 27.06.2016 08:55:45
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
PardubickýSvitavyMěstský úřad Litomyšl
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Píša Radek Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
25.08.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 24.09.2016
Text dokumentace: PAK733_dokumentace.7z (14177 kB) - 25.08.2016 08:21:36
Text přepracované/doplněné dokumentace: PAK733_prepracovana.7z (3401 kB) - 22.05.2017 13:39:08
Přílohy k dokumentaci: dokumentace
PAK733_prilohaDokumentaceDOC_1.pdf (1043 kB) - 25.08.2016 08:23:22
Informace o dokumentaci: PAK733_infDokumentace.pdf (139 kB) - 25.08.2016 08:21:36
Vrácení dokumentace: PAK733_vraceni.pdf (416 kB) - 22.05.2017 13:39:08
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Přílepek Radek Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
23.05.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 23.06.2017
Text posudku: PAK733_posudek.pdf (1110 kB) - 22.05.2017 13:41:10
Informace o posudku: PAK733_infPosudek.pdf (583 kB) - 23.05.2017 08:22:31
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: