Záměry na území ČR
Kód záměru: PAK735
Název záměru: Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno - Býšť
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/9.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Pardubický krajPardubiceBýšťBýšť
Pardubický krajPardubiceChvojenecChvojenec
Pardubický krajPardubiceRokytnoRokytno
Příslušný úřad: Krajský úřad Pardubického kraje
Datum a čas posledních úprav: 22.07.2016 07:31
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
IČ oznamovatele: 70892822
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Nebylo předloženo
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
22.06.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 12.07.2016
Zpracovatel oznámení: Píša Radek Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: PAK735_oznameni.zip (46245 kB) - 22.06.2016 13:48:20
Informace o oznámení: PAK735_infOznam.pdf (572 kB) - 22.06.2016 13:48:20
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
22.07.2016
Datum nabytí právní moci: 23.08.2016
Závěry zjišťovacího řízení: PAK735_zjistovaci.pdf (151 kB) - 22.07.2016 07:31:30
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Nebylo předloženo
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: