Záměry na území ČR
Kód záměru: PAK737
Název záměru: Betonárna Dašice - Areál pro výrobu stavebních hmot
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní:
Důvody ukončení záměru: PAK737_duvodyUkonceni.pdf (178 kB) - 07.12.2020 10:07:18
Zařazení: II/6.2;II/10.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Pardubický krajPardubiceDašiceDašice
Příslušný úřad: Krajský úřad Pardubického kraje
Datum a čas posledních úprav: 07.12.2020 10:07
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: BISA s.r.o., Pospíšilova 378/14, 500 03 Hradec Králové
IČ oznamovatele: 25863258
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
10.06.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 01.07.2016
Zpracovatel oznámení: Píša Radek Ing.
Text oznámení záměru: PAK737_oznameni.zip (24023 kB) - 09.06.2016 13:07:32
Informace o oznámení: PAK737_infOznam.pdf (583 kB) - 09.06.2016 13:07:32
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
25.07.2016
Závěry zjišťovacího řízení: PAK737_zjistovaci.pdf (665 kB) - 22.07.2016 13:48:50
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Píša Radek Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
20.01.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 20.02.2017
Text dokumentace: PAK737_dokumentace.zip (27340 kB) - 20.01.2017 06:55:22
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: PAK737_infDokumentace.pdf (602 kB) - 20.01.2017 06:55:22
Vrácení dokumentace: PAK737_vraceni.pdf (2501 kB) - 06.03.2017 14:43:16
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: