Záměry na území ČR
Kód záměru: PAK757
Název záměru: Masokombinát Polička - narovnání skutečné kapacity zařízení a rekonstrukce/modernizace linky pro hovězí porážku
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/8.11
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Pardubický krajSvitavyKamenec u PoličkyKamenec u Poličky
Příslušný úřad: Krajský úřad Pardubického kraje
Datum a čas posledních úprav: 10.03.2017 08:22
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Masokombinát Polička a.s., Kamenec u Poličky 300, 572 01 Polička
IČ oznamovatele: 25945491
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Nebylo předloženo
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
03.02.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 24.02.2017
Zpracovatel oznámení: Vraný Miroslav Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: PAK757_oznameni.pdf (3825 kB) - 02.02.2017 12:41:10
Informace o oznámení: PAK757_infOznam.pdf (589 kB) - 02.02.2017 12:41:10
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
10.03.2017
Datum nabytí právní moci: 11.04.2017
Závěry zjišťovacího řízení: PAK757_zjistovaci.pdf (604 kB) - 10.03.2017 08:22:36
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Nebylo předloženo
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: