Záměry na území ČR
Kód záměru: PAK770
Název záměru: Úprava stáje pro prasata Řestoky
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/1.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Pardubický krajChrudimŘestokyŘestoky
Příslušný úřad: Krajský úřad Pardubického kraje
Datum a čas posledních úprav: 13.06.2017 08:49
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: VEMA, akciová společnost, Dašická 911, 537 01 Chrudim
IČ oznamovatele: 46506071
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
17.05.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 06.06.2017
Zpracovatel oznámení: Píša Radek Ing.
Text oznámení záměru: PAK770_oznameni.7z (21935 kB) - 16.05.2017 13:03:45
Informace o oznámení: PAK770_infOznam.pdf (587 kB) - 16.05.2017 13:03:45
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
14.06.2017
Závěry zjišťovacího řízení: PAK770_zjistovaci.7z (1949 kB) - 13.06.2017 08:49:40
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
PardubickýChrudimMěstský úřad Chrast
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: