Záměry na území ČR
Kód záměru: PAK782
Název záměru: Zpracování autovraků - lokalita KOVOŠROT
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/10.1;II/10.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Pardubický krajPardubicePardubiceRosice nad Labem
Příslušný úřad: Krajský úřad Pardubického kraje
Oznamovatel: SK - EKO Pardubice s.r.o., Semtín 52, 530 02 Pardubice
IČO oznamovatele: 25283979
Datum a čas posledních úprav: 30.08.2017 13:56
OZNÁMENÍ
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
20.07.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 09.08.2017
Zpracovatel oznámení: Dvořáková Irena RNDr.
Text oznámení záměru: PAK782_oznameni.zip (1852 kB) - 19.07.2017 09:21:18
Informace o oznámení: PAK782_infOznam.pdf (525 kB) - 19.07.2017 10:45:40
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
29.08.2017
Datum nabytí právní moci: 30.09.2017
Závěry zjišťovacího řízení: PAK782_zjistovaci.pdf (918 kB) - 30.08.2017 13:56:20
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: