Záměry na území ČR
Kód záměru: PAK787
Název záměru: ROLLPAP - Výroba recyklovaného hygienického papíru, Opatovice nad Labem
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/5.7
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Pardubický krajPardubiceOpatovice nad LabemOpatovice nad Labem
Příslušný úřad: Krajský úřad Pardubického kraje
Oznamovatel: ROLLPAP spol.s.r.o., Václava Plecitého 11, 273 64 Doksy
IČO oznamovatele: 62957333
Datum a čas posledních úprav: 30.08.2017 15:41
OZNÁMENÍ
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
31.07.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 22.08.2017
Zpracovatel oznámení: Plachý Vladimír Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000: Losík Jan Mgr., Ph.D
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL: Orlice a Labe
Text oznámení záměru: PAK787_oznameni.zip (46733 kB) - 31.07.2017 09:10:15
Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000: Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000 je součástí textové/tištěné části oznámení
Informace o oznámení: PAK787_infOznam.pdf (591 kB) - 31.07.2017 09:10:15
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
29.08.2017
Datum nabytí právní moci: 30.09.2017
Závěry zjišťovacího řízení: PAK787_zjistovaci.pdf (709 kB) - 30.08.2017 15:41:00
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: