Záměry na území ČR
Kód záměru: PAK789
Název záměru: I/37 Chrudim obchvat, úsek křiž. silnice I/17 - Slatiňany
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/9.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Pardubický krajChrudimChrudimChrudim
Pardubický krajChrudimChrudimVlčnov u Chrudimi
Pardubický krajChrudimOrelOrel
Pardubický krajChrudimSlatiňanyKunčí
Pardubický krajChrudimSlatiňanySlatiňany
Pardubický krajChrudimSlatiňanyŠkrovád
Příslušný úřad: Krajský úřad Pardubického kraje
Datum a čas posledních úprav: 02.10.2017 09:15
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice, Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice
IČ oznamovatele: 65993390
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
05.09.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 25.09.2017
Zpracovatel oznámení:
Text oznámení záměru: PAK789_oznameni.zip (14110 kB) - 04.09.2017 13:36:25
Informace o oznámení: PAK789_infOznam.pdf (585 kB) - 04.09.2017 13:36:25
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
29.09.2017
Datum nabytí právní moci: 29.10.2017
Závěry zjišťovacího řízení: PAK789_zjistovaci.pdf (631 kB) - 02.10.2017 09:15:33
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: