Záměry na území ČR
Kód záměru: PAK791
Název záměru: Výstavba výrobního závodu BRAMAC
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/6.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Pardubický krajChrudimČankoviceČankovice
Příslušný úřad: Krajský úřad Pardubického kraje
Datum a čas posledních úprav: 20.10.2017 08:54
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: BRAMAC střešní systémy spol. s r. o., Kolbenova 882/5a, 190 00 Praha 9
IČ oznamovatele: 15052346
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
14.09.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 05.10.2017
Zpracovatel oznámení: Píša Radek Ing.
Text oznámení záměru: PAK791_oznameni.zip (1899 kB) - 20.10.2017 08:54:45
Informace o oznámení: PAK791_infOznam.pdf (585 kB) - 13.09.2017 10:47:27
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
18.10.2017
Datum nabytí právní moci: 18.11.2017
Závěry zjišťovacího řízení: PAK791_zjistovaci.zip (1378 kB) - 17.10.2017 13:16:29
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: