Záměry na území ČR
Kód záměru: PAK797
Název záměru: Výstavba multifunkční plochy a kompostovacích boxů, navýšení kapacity kompostárny
Znění novely zákona: č. 326/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/56
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Pardubický krajÚstí nad OrlicíČeské LibchavyČeské Libchavy
Příslušný úřad: Krajský úřad Pardubického kraje
Oznamovatel: EKOLA České Libchavy s.r.o., se sídlem České Libchavy 172, PSČ 561 14
IČO oznamovatele: 49813862
Datum a čas posledních úprav: 20.12.2017 10:32
OZNÁMENÍ
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
16.11.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 18.12.2017
Zpracovatel oznámení: Dvořáková Irena RNDr.
Text oznámení záměru: PAK797_oznameni.zip (7993 kB) - 16.11.2017 09:33:53
Informace o oznámení: PAK797_infOznam.pdf (561 kB) - 16.11.2017 09:33:53
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
20.12.2017
Závěry zjišťovacího řízení: PAK797_zjistovaci.pdf (705 kB) - 20.12.2017 10:32:58
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: