Záměry na území ČR
Kód záměru: PAK799
Název záměru: Přeložka potoka Hradečník
Znění novely zákona: č. 326/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/52
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Pardubický krajPardubiceBukovina nad LabemBukovina nad Labem
Pardubický krajPardubiceDřítečDříteč
Příslušný úřad: Krajský úřad Pardubického kraje
Datum a čas posledních úprav: 24.01.2018 12:16
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Elektrárny Opatovice, a.s., Opatovice nad Labem, Pardubice 2, PSČ 532 13
IČ oznamovatele: 28800621
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
30.11.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 03.01.2018
Zpracovatel oznámení: Bajer Tomáš RNDr., CSc.
Text oznámení záměru: PAK799_oznameni.zip (24922 kB) - 30.11.2017 10:31:00
Informace o oznámení: PAK799_infOznam.pdf (593 kB) - 30.11.2017 10:31:00
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
05.01.2018
Závěry zjišťovacího řízení: PAK799_zjistovaci.pdf (566 kB) - 24.01.2018 12:16:05
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: