Záměry na území ČR
Kód záměru: PAK805
Název záměru: Nová Sídla - úpravy stájí pro chov prasat
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Závěry zjišťovacího řízení
Podlimitní:
Zařazení: II/69
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Pardubický krajSvitavyNová SídlaNová Sídla
Příslušný úřad: Krajský úřad Pardubického kraje
Datum a čas posledních úprav: 06.01.2020 15:44
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Drupork Svitavy, a.s., ul. 5. května 13/2096, 568 02 Svitavy
IČ oznamovatele: 47452749
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
13.03.2018
Termín pro zaslání vyjádření: 12.04.2018
Zpracovatel oznámení: Přílepek Radek Ing.
Text oznámení záměru: PAK805_oznameni.pdf (2312 kB) - 12.03.2018 15:27:53
Informace o oznámení: PAK805_infOznam.pdf (589 kB) - 12.03.2018 15:27:53
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
19.04.2018
Závěry zjišťovacího řízení: PAK805_zjistovaci.7z (1170 kB) - 06.01.2020 15:44:18
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
PardubickýSvitavyMěstský úřad Litomyšl
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: