Záměry na území ČR
Kód záměru: PAK816
Název záměru: CKNO Zdechovice - Sušárna kalů s energetickým blokem
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/56
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Pardubický krajPardubiceZdechoviceZdechovice
Příslušný úřad: Krajský úřad Pardubického kraje
Datum a čas posledních úprav: 22.08.2018 07:40
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Bohemian Waste Management a.s., Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové
IČ oznamovatele: 42194938
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
09.07.2018
Termín pro zaslání vyjádření: 08.08.2018
Zpracovatel oznámení: Píša Radek Ing.
Text oznámení záměru: PAK816_oznameni.zip (10710 kB) - 04.07.2018 14:58:19
Informace o oznámení: PAK816_infOznam.pdf (239 kB) - 04.07.2018 15:06:24
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
22.08.2018
Závěry zjišťovacího řízení: PAK816_zjistovaci.pdf (389 kB) - 22.08.2018 07:40:33
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: