Záměry na území ČR
Kód záměru: PAK817
Název záměru: Pokračování těžby v lokalitě Budislav
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/79
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Pardubický krajSvitavyBudislavBudislav u Litomyšle
Pardubický krajSvitavyPoříčí u LitomyšlePoříčí u Litomyšle
Příslušný úřad: Krajský úřad Pardubického kraje
Datum a čas posledních úprav: 24.08.2018 07:46
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: GRANITA s. r. o., Vilibalda Svobody 695, 539 73Skuteč
IČ oznamovatele: 45270741
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
11.07.2018
Termín pro zaslání vyjádření: 10.08.2018
Zpracovatel oznámení: Žídková Pavla Ing.
Text oznámení záměru: PAK817_oznameni.zip (19136 kB) - 10.07.2018 08:27:46
Informace o oznámení: PAK817_infOznam.pdf (239 kB) - 10.07.2018 08:27:46
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
24.08.2018
Datum nabytí právní moci: 24.09.2018
Závěry zjišťovacího řízení: PAK817_zjistovaci.pdf (317 kB) - 24.08.2018 07:46:44
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: