Záměry na území ČR
Kód záměru: PAK837
Název záměru: Rekonstrukce skladu Slatiňany 2020
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/86
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Pardubický krajChrudimSlatiňanySlatiňany
Příslušný úřad: Krajský úřad Pardubického kraje
Oznamovatel: OQEMA, s.r.o., Těšínská 222, 739 34 Šenov
IČO oznamovatele: 63988186
Datum a čas posledních úprav: 08.08.2019 06:58
OZNÁMENÍ
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
26.06.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 26.07.2019
Zpracovatel oznámení: Dvořáková Irena RNDr.
Text oznámení záměru: PAK837_oznameni.zip (9683 kB) - 25.06.2019 10:01:16
Informace o oznámení: PAK837_infOznam.pdf (192 kB) - 25.06.2019 10:01:16
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
08.08.2019
Datum nabytí právní moci: 10.09.2019
Závěry zjišťovacího řízení: PAK837_zjistovaci.pdf (298 kB) - 08.08.2019 06:58:45
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: