Záměry na území ČR
Kód záměru: PAK839
Název záměru: Umístění vysoce mobilní betonárky KAISER
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní:
Důvody ukončení záměru: PAK839_duvodyUkonceni.pdf (191 kB) - 08.08.2019 09:38:51
Zařazení: II/41
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Pardubický krajPardubiceRokytnoRokytno
Příslušný úřad: Krajský úřad Pardubického kraje
Datum a čas posledních úprav: 08.08.2019 09:38
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: FRISCHBETON, s.r.o., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha - Smíchov
IČ oznamovatele: 40743187
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
15.07.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 15.08.2019
Zpracovatel oznámení: Vraný Miroslav Ing.
Text oznámení záměru: PAK839_oznameni.zip (8751 kB) - 15.07.2019 07:08:43
Informace o oznámení: PAK839_infOznam.pdf (193 kB) - 15.07.2019 07:08:43
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: