Záměry na území ČR
Kód záměru: PAK851
Název záměru: Zimoviště masného skotu na parc. č. 214/1, k. ú. Dolní Orlice
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/69
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Pardubický krajÚstí nad OrlicíČervená VodaDolní Orlice
Příslušný úřad: Krajský úřad Pardubického kraje
Datum a čas posledních úprav: 17.12.2019 09:02
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Josef Urban, Dolní Orlice 30, 561 69 Červená Voda
IČO oznamovatele: 15029549
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
07.11.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 06.12.2019
Zpracovatel oznámení:
Text oznámení záměru: PAK851_oznameni.zip (4363 kB) - 06.11.2019 13:45:41
Informace o oznámení: PAK851_infOznam.pdf (200 kB) - 06.11.2019 13:45:41
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
16.12.2019
Datum nabytí právní moci: 16.01.2020
Závěry zjišťovacího řízení: PAK851_zjistovaci.pdf (249 kB) - 17.12.2019 09:02:29
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: