Záměry na území ČR
Kód záměru: PAK877
Název záměru: Chov nosnic Lhota u Chroustovic
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/69
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Pardubický krajChrudimChroustoviceLhota u Chroustovic
Příslušný úřad: Krajský úřad Pardubického kraje
Datum a čas posledních úprav: 08.10.2020 14:03
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Jeřábek & Vodrážka, výkrm drůbeže, spol. s r.o., Nedokončená 1618, 198 00 Praha
IČ oznamovatele: 25253468
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
26.08.2020
Termín pro zaslání vyjádření: 25.09.2020
Zpracovatel oznámení: Píša Radek Ing.
Text oznámení záměru: PAK877_oznameni.7z (12434 kB) - 24.08.2020 15:11:33
Informace o oznámení: PAK877_infOznam.pdf (199 kB) - 24.08.2020 15:11:33
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
12.10.2020
Datum nabytí právní moci: 14.11.2020
Závěry zjišťovacího řízení: PAK877_zjistovaci.7z (1292 kB) - 08.10.2020 14:03:31
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
PardubickýChrudimMěstský úřad Chrast
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: