Záměry na území ČR
Kód záměru: PAK881
Název záměru: Farma chovu skotu Radim
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/69
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Pardubický krajChrudimLužeRadim
Příslušný úřad: Krajský úřad Pardubického kraje
Datum a čas posledních úprav: 16.10.2020 07:03
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Oseva Agri Chrudim, a.s., Kočí 159, 538 61 Kočí
IČ oznamovatele: 47452471
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
09.09.2020
Termín pro zaslání vyjádření: 10.10.2020
Zpracovatel oznámení: Vraný Miroslav Ing.
Text oznámení záměru: PAK881_oznameni.zip (4984 kB) - 08.09.2020 13:14:39
Informace o oznámení: PAK881_infOznam.pdf (193 kB) - 08.09.2020 13:14:39
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
19.10.2020
Datum nabytí právní moci: 19.11.2020
Závěry zjišťovacího řízení: PAK881_zjistovaci.pdf (249 kB) - 16.10.2020 07:03:51
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: