Záměry na území ČR
Kód záměru: PAK890
Název záměru: Sklad suchého zboží S2, Dašice
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/106
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Pardubický krajPardubiceDašiceDašice
Příslušný úřad: Krajský úřad Pardubického kraje
Datum a čas posledních úprav: 29.03.2021 13:58
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: MD logistika, a.s., Křičenského 451, 533 03 Dašice
IČ oznamovatele: 60108703
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
02.02.2021
Termín pro zaslání vyjádření: 04.03.2021
Zpracovatel oznámení: Bajer Tomáš RNDr., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: PAK890_oznameni.zip (43673 kB) - 01.02.2021 12:33:47
Informace o oznámení: PAK890_infOznam.pdf (200 kB) - 01.02.2021 13:23:43
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
15.03.2021
Datum nabytí právní moci: 12.04.2021
Závěry zjišťovacího řízení: PAK890_zjistovaci.pdf (244 kB) - 15.03.2021 07:53:39
Informace o závěru zjišťovacího řízení: PAK890_infZjistovaci.zip (978 kB) - 29.03.2021 13:58:16
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: