Záměry na území ČR
Kód záměru: PAK891
Název záměru: Obytný soubor SKN (I. a II. Etapa)
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/108;II/109
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Pardubický krajPardubicePardubicePardubice
Příslušný úřad: Krajský úřad Pardubického kraje
Datum a čas posledních úprav: 07.04.2021 13:08
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Industrial Trade Services a.s., Čepí č. p. 101, 533 32 Čepí
IČ oznamovatele: 27529002
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
09.02.2021
Termín pro zaslání vyjádření: 11.03.2021
Zpracovatel oznámení: Vraný Miroslav Ing.
Text oznámení záměru: PAK891_oznameni.zip (38995 kB) - 08.02.2021 15:31:42
Informace o oznámení: PAK891_infOznam.pdf (190 kB) - 08.02.2021 15:31:42
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
25.03.2021
Závěry zjišťovacího řízení: PAK891_zjistovaci.zip (1787 kB) - 07.04.2021 13:08:46
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: