Záměry na území ČR
Kód záměru: PAK893
Název záměru: Fibertex Nonwovens, a.s., Svitavy - Výrobní hala 03
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/106
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Pardubický krajSvitavySvitavySvitavy-předměstí
Příslušný úřad: Krajský úřad Pardubického kraje
Datum a čas posledních úprav: 12.04.2021 13:47
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Fibertex Nonwovens, a.s.
IČ oznamovatele: 48173118
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
24.02.2021
Termín pro zaslání vyjádření: 25.03.2021
Zpracovatel oznámení: Dvořáková Irena RNDr.
Text oznámení záměru: PAK893_oznameni.zip (11049 kB) - 22.02.2021 14:47:44
Informace o oznámení: PAK893_infOznam.pdf (193 kB) - 23.02.2021 13:40:55
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
13.04.2021
Datum nabytí právní moci: 14.05.2021
Závěry zjišťovacího řízení: PAK893_zjistovaci.zip (656 kB) - 12.04.2021 13:47:04
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
PardubickýSvitavyMěstský úřad Svitavy
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: