Záměry na území ČR
Kód záměru: PAK910
Název záměru: Výstavba inženýrských sítí a přístupové komunikace v lokalitě RD Sázava, k.ú. Sázava u Lanškrouna
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/108
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Pardubický krajÚstí nad OrlicíSázavaSázava u Lanškrouna
Příslušný úřad: Krajský úřad Pardubického kraje
Datum a čas posledních úprav: 24.09.2021 09:28
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Obec Sázava
IČ oznamovatele: 00853976
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
07.07.2021
Termín pro zaslání vyjádření: 06.08.2021
Zpracovatel oznámení: Starý Jiří RNDr.
Text oznámení záměru: PAK910_oznameni.zip (19917 kB) - 01.07.2021 10:30:58
Informace o oznámení: PAK910_infOznam.pdf (189 kB) - 13.07.2021 07:47:55
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
24.08.2021
Datum nabytí právní moci: 24.09.2021
Závěry zjišťovacího řízení: PAK910_zjistovaci.zip (808 kB) - 24.09.2021 09:28:34
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: