Záměry na území ČR
Kód záměru: PAK913
Název záměru: Plán otvírky, přípravy a dobývání výhradního ložiska Žumberk od roku 2023 do vytěžení vymezené části - rozšíření DP Vížky
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Dokumentace
Podlimitní:
Zařazení: II/79
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Pardubický krajChrudimLukaviceVížky
Příslušný úřad: Krajský úřad Pardubického kraje
Oznamovatel: M – SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice
IČO oznamovatele: 42196868
Datum a čas posledních úprav: 03.08.2023 10:35
OZNÁMENÍ
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
15.07.2021
Termín pro zaslání vyjádření: 13.08.2021
Zpracovatel oznámení: Plachý Vladimír Ing.
Text oznámení záměru: PAK913_oznameni.zip (11280 kB) - 23.07.2021 10:04:38
Informace o oznámení: PAK913_infOznam.pdf (189 kB) - 23.07.2021 10:04:38
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
25.08.2021
Závěry zjišťovacího řízení: PAK913_zjistovaci.zip (9982 kB) - 25.08.2021 08:30:22
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Žídková Pavla Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
26.10.2022
Termín pro zaslání vyjádření: 26.11.2022
Text dokumentace: PAK913_dokumentace.zip (19070 kB) - 25.10.2022 07:20:10
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Přílohy k dokumentaci: vrácení dokumentace
PAK913_prilohaDokumentaceDOC_1.pdf (304 kB) - 13.10.2022 13:53:57
Informace o dokumentaci: PAK913_infDokumentace.pdf (325 kB) - 25.10.2022 07:20:10
Vrácení dokumentace: PAK913_vraceni.pdf (391 kB) - 03.08.2023 10:35:17
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: