Záměry na území ČR
Kód záměru: PAK916
Název záměru: Přeložka silnice II/322 Černá za Bory - Dašice
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/49
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Pardubický krajPardubiceDašiceDašice
Pardubický krajPardubiceDašiceZminný
Pardubický krajPardubicePardubiceHostovice u Pardubic
Pardubický krajPardubicePardubiceČerná za Bory
Příslušný úřad: Krajský úřad Pardubického kraje
Datum a čas posledních úprav: 23.09.2021 12:42
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice
IČ oznamovatele: 00085031
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
13.08.2021
Termín pro zaslání vyjádření: 13.09.2021
Zpracovatel oznámení: Vraný Miroslav Ing.
Text oznámení záměru: PAK916_oznameni.zip (37015 kB) - 12.08.2021 09:56:07
Informace o oznámení: PAK916_infOznam.pdf (208 kB) - 12.08.2021 09:56:07
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
24.09.2021
Datum nabytí právní moci: 26.10.2021
Závěry zjišťovacího řízení: PAK916_zjistovaci.pdf (315 kB) - 23.09.2021 12:42:53
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: