Záměry na území ČR
Kód záměru: PAK927
Název záměru: Výroba technické sklovláknité tkaniny s povrchovou úpravou – změna úpravárenské linky a způsobu odvádění emisí
Znění novely zákona: č. 284/2021 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní: Ne
Důvody ukončení záměru: PAK927_duvodyUkonceni.zip (379 kB) - 07.01.2022 12:07:35
Zařazení: II/73
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Pardubický krajSvitavyLitomyšlNedošín
Příslušný úřad: Krajský úřad Pardubického kraje
Datum a čas posledních úprav: 07.01.2022 12:07
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s. r. o., Sokolovská 106, 570 01 Litomyšl
IČ oznamovatele: 00012661
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
03.12.2021
Termín pro zaslání vyjádření: 03.01.2022
Zpracovatel oznámení: * Nezpracováno autorizovanou osobou
Text oznámení záměru: PAK927_oznameni.zip (19462 kB) - 02.12.2021 15:16:22
Informace o oznámení: PAK927_infOznam.pdf (244 kB) - 02.12.2021 15:16:22
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: