Záměry na území ČR
Kód záměru: PAK928
Název záměru: Dostavba jalovárny Bystřec
Znění novely zákona: č. 284/2021 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní: Ne
Zařazení: II/69
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Pardubický krajÚstí nad OrlicíBystřecBystřec
Příslušný úřad: Krajský úřad Pardubického kraje
Datum a čas posledních úprav: 12.01.2022 09:41
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Zemědělská a.s. Bystřec
IČ oznamovatele: 64259994
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
06.12.2021
Termín pro zaslání vyjádření: 04.01.2022
Zpracovatel oznámení: Vraný Miroslav Ing.
Text oznámení záměru: PAK928_oznameni.zip (7503 kB) - 03.12.2021 12:52:08
Informace o oznámení: PAK928_infOznam.pdf (243 kB) - 03.12.2021 12:52:08
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
13.01.2022
Datum nabytí právní moci: 15.02.2022
Závěry zjišťovacího řízení: PAK928_zjistovaci.zip (1321 kB) - 12.01.2022 09:41:42
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: