Záměry na území ČR
Kód záměru: PAK929
Název záměru: Terénní úpravy parc. č. 8262 k. ú. Hradec nad Svitavou
Znění novely zákona: č. 284/2021 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní: Ne
Zařazení: II/56
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Pardubický krajSvitavyHradec nad SvitavouHradec nad Svitavou
Příslušný úřad: Krajský úřad Pardubického kraje
Datum a čas posledních úprav: 16.02.2022 07:02
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: AVJ-STAVBY s. r. o., Lanškrounská 404/36, 568 02 Svitavy - Předměstí
IČ oznamovatele: 03199339
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
10.01.2022
Termín pro zaslání vyjádření: 09.02.2022
Zpracovatel oznámení:
Text oznámení záměru: PAK929_oznameni.zip (2651 kB) - 07.01.2022 13:17:47
Informace o oznámení: PAK929_infOznam.pdf (247 kB) - 07.01.2022 13:17:47
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
16.02.2022
Závěry zjišťovacího řízení: PAK929_zjistovaci.pdf (301 kB) - 16.02.2022 07:02:03
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: