Záměry na území ČR
Kód záměru: PAK930
Název záměru: Hlubinné geotermální vrty pro TČ - p.p.č. 17/5, k.ú. Svratouch
Znění novely zákona: č. 284/2021 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní: Ano
Zařazení: II/14
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Pardubický krajChrudimSvratouchSvratouch
Příslušný úřad: Krajský úřad Pardubického kraje
Datum a čas posledních úprav: 24.02.2022 13:42
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: ENVIREX, spol. s r.o., Petrovická 861, 592 31 Nové Město na Moravě
IČ oznamovatele: 47914700
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
18.01.2022
Termín pro zaslání vyjádření: 16.02.2022
Zpracovatel oznámení: * Nezpracováno autorizovanou osobou
Text oznámení záměru: PAK930_oznameni.zip (7594 kB) - 18.01.2022 08:09:15
Informace o oznámení: PAK930_infOznam.pdf (266 kB) - 18.01.2022 08:09:15
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
25.02.2022
Datum nabytí právní moci: 29.03.2022
Závěry zjišťovacího řízení: PAK930_zjistovaci.zip (1596 kB) - 24.02.2022 13:42:11
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: