Záměry na území ČR
Kód záměru: PAK933
Název záměru: Výroba technické sklovláknité tkaniny s povrchovou úpravou – změna úpravárenské linky a způsobu odvádění emisí
Znění novely zákona: č. 284/2021 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní: Ne
Zařazení: II/73
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Pardubický krajSvitavyLitomyšlNedošín
Příslušný úřad: Krajský úřad Pardubického kraje
Datum a čas posledních úprav: 10.03.2022 09:30
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s. r. o., Sokolovská 106, 570 01 Litomyšl
IČ oznamovatele: 00012661
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
27.01.2022
Termín pro zaslání vyjádření: 26.02.2022
Zpracovatel oznámení:
Text oznámení záměru: PAK933_oznameni.zip (19018 kB) - 26.01.2022 12:48:52
Informace o oznámení: PAK933_infOznam.pdf (248 kB) - 26.01.2022 12:48:52
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
11.03.2022
Závěry zjišťovacího řízení: PAK933_zjistovaci.pdf (309 kB) - 10.03.2022 09:30:29
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: