Záměry na území ČR
Kód záměru: PHA009
Název záměru: Polyfunkční objekt, Praha 7, ul. V Háji 15, Na Maninách 20
Znění novely zákona: č. 100/2001 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní:
Důvody ukončení záměru: PHA009_duvodyUkonceni.pdf (111 kB) - 05.01.2004 18:09:19
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaHolešovice
Příslušný úřad: Magistrát hlavního města Prahy
Datum a čas posledních úprav: 05.01.2004 18:09
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: ASPEKT - ENERGO CZ a.s., V Háji 15, Praha 7, 170 00
IČ oznamovatele: 25745841
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Včíslová Božena RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: PHA009_oznameni.doc (798 kB) - 28.05.2002 09:52:41
Informace o oznámení: PHA009_infOznam.doc (500 kB) - 28.05.2002 09:53:25
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: PHA009_zjistovaci.pdf (4472 kB) - 08.07.2002 08:18:41
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Horák Jan RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
16.02.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: PHA009_dokumentace.rtf (946 kB) - 05.11.2002 13:23:49
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: PHA009_infDokumentace.pdf (90 kB) - 05.11.2002 13:23:49
Vrácení dokumentace: PHA009_vraceni.pdf (3437 kB) - 30.01.2003 12:13:41
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: