Záměry na území ČR
Kód záměru: PHA1035
Název záměru: Komunikace Evropská - Svatovítská (KES), stavba č. 8559
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní:
Důvody ukončení záměru: PHA1035_duvodyUkonceni.pdf (299 kB) - 27.02.2018 10:42:32
Zařazení: II/9.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaDejvice
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaStřešovice
Příslušný úřad: Magistrát hlavního města Prahy
Datum a čas posledních úprav: 27.02.2018 10:42
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Městská část Praha 6, Čs. armády 23, 16052 Praha 6
IČ oznamovatele: 00063703
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
03.11.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 23.11.2016
Zpracovatel oznámení: Kuk Richard Ing.
Text oznámení záměru: PHA1035_oznameni.zip (45889 kB) - 03.11.2016 14:50:17
Informace o oznámení: PHA1035_infOznam.pdf (342 kB) - 03.11.2016 14:49:35
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
13.02.2017
Závěry zjišťovacího řízení: PHA1035_zjistovaci.zip (5399 kB) - 13.02.2017 17:32:35
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
Hlavní město PrahaPrahaÚřad městské části Praha 6
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: