Záměry na území ČR
Kód záměru: PHA1036
Název záměru: Stavba č. 8781 - Prodloužení sběrače T do Třebonic
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/1.9
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaStodůlky
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaTřebonice
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaŘeporyje
Příslušný úřad: Magistrát hlavního města Prahy
Datum a čas posledních úprav: 02.03.2017 08:57
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
IČ oznamovatele: 00064581
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
14.12.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 03.01.2017
Zpracovatel oznámení: Kuk Richard Ing.
Text oznámení záměru: PHA1036_oznameni.pdf (95089 kB) - 14.12.2016 12:20:58
Informace o oznámení: PHA1036_infOznam.zip (295 kB) - 14.12.2016 12:20:58
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
02.03.2017
Datum nabytí právní moci: 04.04.2017
Závěry zjišťovacího řízení: PHA1036_zjistovaci.pdf (364 kB) - 02.03.2017 08:57:59
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
Hlavní město PrahaPrahaÚřad městské části Praha 13
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: