Záměry na území ČR
Kód záměru: PHA1046
Název záměru: Zařízení k využití odpadů - Recyklace stavebních odpadů Třeboradice
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Závěry zjišťovacího řízení
Podlimitní:
Zařazení: II/10.1
Umístění:
Příslušný úřad: Magistrát hlavního města Prahy
Datum a čas posledních úprav: 28.07.2017 13:28
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: a - z úložiště a. s.
IČ oznamovatele: 04410483
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
04.04.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 24.04.2017
Zpracovatel oznámení: Čepelík Jan Mgr.
Text oznámení záměru: PHA1046_oznameni.zip (17043 kB) - 04.04.2017 14:49:02
Informace o oznámení: PHA1046_infOznam.zip (290 kB) - 04.04.2017 14:49:02
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
28.07.2017
Závěry zjišťovacího řízení: PHA1046_zjistovaci.zip (12991 kB) - 28.07.2017 13:28:50
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
Hlavní město PrahaPrahaÚřad městské části Praha 18
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: