Záměry na území ČR
Kód záměru: PHA1079
Název záměru: Obchodní centrum Slivenec
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/110
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaHlubočepy
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaHolyně
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaSlivenec
Příslušný úřad: Magistrát hlavního města Prahy
Datum a čas posledních úprav: 05.01.2019 09:29
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: DREAMLINER, S.E.
IČ oznamovatele: 28412010
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
16.08.2018
Termín pro zaslání vyjádření: 17.09.2018
Zpracovatel oznámení: Sulek Bohumil Ing., CSc.
Text oznámení záměru: PHA1079_oznameni.zip (98696 kB) - 16.08.2018 09:21:46
Informace o oznámení: PHA1079_infOznam.zip (315 kB) - 17.08.2018 09:28:08
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
05.01.2019
Datum nabytí právní moci: 05.02.2019
Závěry zjišťovacího řízení: PHA1079_zjistovaci.pdf (629 kB) - 05.01.2019 09:29:28
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
Hlavní město PrahaPrahaÚřad městské části Praha 5
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: