Záměry na území ČR
Kód záměru: PHA108
Název záměru: Změna polygrafického provozu - tiskárna K.P.R., spol. s r.o. v Praze 9, Pod Šancemi 4/196
Znění novely zákona: č. 93/2004 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/5.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaVysočany
Poznámka: ul. Pod Šancemi, parc.č. 893/12
Příslušný úřad: Magistrát hlavního města Prahy
Datum a čas posledních úprav: 15.12.2004 11:30
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: K.P.R. spol. s r.o., Koněvova 87, 130 00 Praha 3
IČ oznamovatele: 64575209
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Hammer Václav Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: PHA108_oznameni.doc (231 kB) - 30.09.2004 10:18:36
Informace o oznámení: PHA108_infOznam.pdf (274 kB) - 30.09.2004 10:18:39
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: PHA108_zjistovaci.pdf (636 kB) - 15.12.2004 11:30:03
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: