Záměry na území ČR
Kód záměru: PHA1113
Název záměru: Kompostárna Dolní Měcholupy
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Důvody ukončení záměru: PHA1113_duvodyUkonceni.pdf (289 kB) - 02.12.2020 11:03:53
Zařazení: II/56
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaDolní Měcholupy
Příslušný úřad: Magistrát hlavního města Prahy
Datum a čas posledních úprav: 02.12.2020 11:03
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: DTA Group s.r.o.
IČ oznamovatele: 29039525
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
08.10.2020
Termín pro zaslání vyjádření: 09.11.2020
Zpracovatel oznámení: Dvořáková Irena RNDr.
Text oznámení záměru: PHA1113_oznameni.zip (7665 kB) - 08.10.2020 12:54:41
Informace o oznámení: PHA1113_infOznam.zip (376 kB) - 08.10.2020 12:54:41
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: