Záměry na území ČR
Kód záměru: PHA263
Název záměru: Stavba č. 9567 Radlická radiála JZM - Smíchov, Praha 5, Praha 13
Znění novely zákona: č. 163/2006 Sb.
Stav: Prodloužení platnosti stanoviska
Podlimitní:
Zařazení: II/9.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaJinonice
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaRadlice
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaStodůlky
Příslušný úřad: Magistrát hlavního města Prahy
Datum a čas posledních úprav: 06.06.2022 15:24
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Hlavní město Praha, Magistrát hl. m. Prahy, odbor městského investora
IČ oznamovatele: 00064581
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Kameníčková Věra RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: PHA263_oznameni.pdf (40862 kB) - 16.11.2006 15:58:56
Informace o oznámení: PHA263_infOznam.pdf (233 kB) - 16.11.2006 15:58:57
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: PHA263_zjistovaci.pdf (4813 kB) - 22.03.2007 10:49:50
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Kameníčková Věra RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
11.08.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: PHA263_dokumentace.pdf (81243 kB) - 11.08.2008 16:43:28
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: PHA263_infDokumentace.pdf (132 kB) - 11.08.2008 16:43:59
Vrácení dokumentace: PHA263_vraceni.pdf (212 kB) - 03.01.2008 13:29:52
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Bajer Tomáš RNDr., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
04.02.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: PHA263_posudek.pdf (4352 kB) - 04.02.2009 10:51:32
Informace o posudku: PHA263_infPosudek.pdf (299 kB) - 04.02.2009 10:51:32
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
03.03.2009
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
PHA263_inf1VP.pdf (328 kB) - 04.03.2009 10:15:38
Zápis z 1. veřejného projednání: PHA263_zapis1VP.doc (213 kB) - 20.04.2009 11:54:06
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
14.07.2009
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: PHA263_zaveryStan.zip (9671 kB) - 09.10.2017 14:38:41
Prodloužení stanoviska: PHA263_prodlouzeniStan.zip (1961 kB) - 06.06.2022 15:24:27
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
Hlavní město PrahaPrahaÚřad městské části Praha 13
Hlavní město PrahaPrahaÚřad městské části Praha 5
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: