Podlimitní záměry
Kód záměru: PHA4004P
Název záměru: Areál Tellus, Praha 5, k.ú. Košíře
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Příslušný úřad: Magistrát hlavního města Prahy
Datum a čas posledních úprav: 08.07.2021 15:59
Stav: Nepodléhá zjišťovacímu řízení
Zařazení - záměr je podlimitní k bodu: §4 odst. 1 písm. d
Umístění:
Oznamovatel: TELLUS spol. s r. o., Generála Píky 430/26, 160 00 Praha 6 – Dejvice
IČO oznamovatele: 48041335
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vyloučen vliv
Text sdělení: PHA4004P_textSdeleni.pdf (448 kB) - 08.07.2021 15:59:03