Záměry na území ČR
Kód záměru: PHA598
Název záměru: Obytný soubor Benice, k. ú. Benice, k. ú. Uhříněves, Praha 22
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní:
Důvody ukončení záměru: PHA598_duvodyUkonceni.pdf (349 kB) - 20.02.2009 13:14:17
Zařazení: II/1.9;II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaBenice
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaUhříněves
Příslušný úřad: Magistrát hlavního města Prahy
Datum a čas posledních úprav: 20.02.2009 13:14
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Projekt Sever, s.r.o.
IČ oznamovatele: 27861503
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
18.11.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Sulek Bohumil Ing., CSc.
Text oznámení záměru: PHA598_oznameni.pdf (4342 kB) - 18.11.2008 10:07:49
Informace o oznámení: PHA598_infOznam.pdf (141 kB) - 18.11.2008 10:07:50
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
19.01.2009
Závěry zjišťovacího řízení: PHA598_zjistovaci.pdf (1811 kB) - 19.01.2009 10:24:18
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: