Záměry na území ČR
Kód záměru: PHA736
Název záměru: Administrativní dům Beryl, Dostavba Bauhausu, Praha 4
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Důvody ukončení záměru: PHA736_duvodyUkonceni.pdf (370 kB) - 19.05.2011 11:17:10
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaMichle
Příslušný úřad: Magistrát hlavního města Prahy
Datum a čas posledních úprav: 19.05.2011 12:17
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Pankrác a.s, Budějovická 64/5, Praha 4 - Michle
IČ oznamovatele: 60193077
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
20.07.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Kuk Richard Ing.
Text oznámení záměru: PHA736_oznameni.zip (43650 kB) - 20.07.2010 13:05:40
Informace o oznámení: PHA736_infOznam.pdf (319 kB) - 20.07.2010 13:05:40
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
27.10.2010
Závěry zjišťovacího řízení: PHA736_zjistovaci.PDF (5907 kB) - 27.10.2010 14:36:08
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
Hlavní město PrahaPrahaÚřad městské části Praha 4
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: